Αναπτυξιακές Προκλήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις(ΜΜΕ) ανέκαθεν αποτελούσαν κύριο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, η σπουδαιότητα τους για την χώρα μας έγκειται στο ότι όχι μόνο απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού, αλλά παράλληλα αποτελούν το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο και ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης εδώ και δεκαετίες.Μελετώντας κανείς την διεθνή βιβλιογραφία καθώς επίσης και έρευνες…