Μελαγχολική απόλαυση

στις
Στις ακρες των βλεφάρων σου
Βρίσκεται ένας φάρος
Που δίνει απρόσμενα ζωή
Όποια τροχιά και εάν πάρω
Φέγγει μακριά μα και κοντά
Όπως η θύμησή σου
Πυξίδα μου έγινες βαθιά
Πως θα βρεθώ μαζί σου
Άπειρα τα ταξίδια μου
Τα κύματα μεγάλα
Το όνομά σου φώναξα
Στου καραβιού τα αμπάρια
Μελαγχολική απόλαυση ετούτο το ταξίδι
Στις θάλασσες τις ανοιχτές πόση ζωή θα μείνει
Όρισε χάρτες να βρεθώ, ακτές να προσπεράσω
Στα βλέφαρά σου όταν βρεθώ τότε θα ησυχάσω
Σούρουπο έπεσε ξανά, ατέρμονο ταξίδι
Δυο μάτια βλέπω ζωντανά που τα έχω για στολίδι
Η μελαγχολικη απόλαυση
Με έχει δέσμιά σου
Στο φάρο σου να αντανακλώ
Να μη βρεθώ μακριά σου

Απάντηση