Στο όνομά μας

Γνωρίζετε πολύ καλά πως αυτή την περίοδο η μάσκα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ημέρας και της υγείας μας. Είναι αυτή που καλύπτει τον κίνδυνο από τον ιό και ταυτόχρονα αποκαλύπτει τον
σεβασμό για όλους εκείνους τους οποίους νοιαζόμαστε.
Είναι γι’ αυτό το ενδιαφέρον της υγείας μας και της φιλοσοφίας μας, που γίνεται η επιλογή αυτής της μάσκας η οποία δεν προσβλέπει στην επίδειξη μιας διαφοράς μας αλλά, εορτάζει την τιμή της κοινής μας αναφοράς για το τώρα και για το μέλλον.