Συνέδρια/Σεμινάρια

Επερχόμενα:

11ο Πανελλήνιο & 10ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

Ομιλία με θέμα:

“Η συμβολή των νοσηλευτών στη νέα εποχή για την υγεία”- Σάββατο 5 Μαϊου, Ζάκυνθος

Προηγούμενα:

Ομιλία με θέμα:

Συλλογικές ταυτότητες: Η οικονομική όψη ενός πολιτικού και κοινωνικού ζητήματος