Διαχείριση του ρίσκου

Εάν θεωρείτε ως επιτυχημένες επιχειρήσεις εκείνες που τολμούν να ρισκάρουν τότε, σκεφτείτε εάν θα θέλατε έναν χειρουργό που του αρέσει να ρισκάρει με τη ζωή σας. Η παραπάνω σύγκριση έχει πολλές περισσότερες ομοιότητες από όσες, ίσως, πιστεύετε κυρίως, ως προς τη βασική προϋπόθεση επιτυχίας της έκβασής τους. Από τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις στις υπηρεσίες…

Συλλογική δράση για συλλογικό όφελος

Οι αντιπαραθέσεις στον τομέα της υγείας τείνουν να είναι τυπικές, αλλά υπάρχουν δύο σοβαροί λόγοι που ακόμα και οι περιστασιακοί παρατηρητές τους πρέπει να νοιάζονται για το τι γίνεται εκεί. Ακολουθήστε την κίτρινη γραμμή. Στο τέλος της θα είσαστε στην κλινική και, εκεί, θα βρείτε να καθίσετε μέχρις ότου σας φωνάξει η γιατρός. Η αίθουσα…